Tekentherapie

Voor een kind is het onder woorden brengen niet altijd mogelijk. Tekeningen laten de onderbewuste beeldentaal zien waarin veel kan worden afgelezen. Door de kunstzinnige counseling tijdens het tekenproces kan er bij kinderen indirect worden waargenomen wat er gaande is.

In een tekening is te zien in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt er kan worden gelezen waar zich achterstand bevindt in de ontwikkeling of groei en voortgang. Het is een indirecte manier om te communiceren met het kind en het kind te begeleiden met zijn hulpvraag. De ouders krijgen een beter beeld van hun kind en kunnen daardoor ook begrijpen wat een kind nodig heeft.


Maak hier een afspraak