Speltherapie vanaf 4 jaar

Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en verlangens. Het heeft de mogelijkheid om traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Bovendien kan een kind via spel op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee durft om te gaan. In het fantasiespel leert het kind nieuwe vormen van gedrag. Therapeutisch spel is voor kinderen wat counseling is voor volwassenen.
 Speltherapie is begeleiding die speciaal gericht is op kinderen die problemen ervaren in hun ontwikkeling.

“Het is de essentiele natuur van de mens om te spelen”
Plato Griekse Wijsgeer

Spel is een beeldentaal vanuit het onderbewuste welk uiting geeft aan de gevoelswereld van het kind. Het kind schept via zijn fantasie zijn eigen werkelijkheid.
De doelen van speltherapie zijn in het kort uitgelegd: versterking van de wil, ontspanning, emoties verwerken, conflictverwerking, structuur bieden, ontwikkeling stimuleren en sociaal gedrag aanleren.

Bij jonge kinderen van 0-6 jaar kunnen er sessies plaats vinden met ouder en kind. Door de samenwerking van ouder en therapeut met het kind kan via spel de ouder direct helderheid over het functioneren van het kind krijgen. De verbinding tussen ouder en kind wordt versterkt en er worden direct handvaten en adviezen meegeven.

De oudere kinderen vanaf 6-7 jaar kunnen in het spel zelfstandiger aan de slag en kan er via een verslag en telefonische evaluatie voldoende advies en handvaten worden mee gegeven.

Wanneer speltherapie?