Ouder-kind coaching

Aandacht voor de wisselwerking tussen jou en je kind.

Je zit zelf vast in een patroon met je kind waardoor je geen zicht meer hebt op het terugkerende gedrag van je kind. Ouder-kind coaching kan helpen dit patroon te doorbreken.

Je zult meer inzicht krijgen en daardoor bewuster je reactie op je kind kunnen aanpassen en afstemmen. We gaan samen op weg om te kijken wat er nodig is om dit patroon te doorbreken.

De verbinding tussen jou en je kind zal verbeteren. Ook is het goed om de gezinsstructuur in beeld te brengen via een gezinsopstelling. Dit kan op een eenvoudige manier worden gedaan via creatieve opdrachten die jullie samen doen. Bij jongere kinderen wordt vooral gebruikt gemaakt van spel-opdrachten.

Ouders kunnen door scheiding, trauma of andere problemen het gevoel hebben de verbinding met hun kind kwijt te zijn geraakt. Jouw eigen pijn hoeft het opbouwen van een helende relatie met je kind niet in de weg te staan. Jullie kunnen samen verder in liefde en acceptatie.

De onverbrekelijke band die er is tussen ouder en kind is zoveel waard en je kind heeft jou als ouder uitgekozen omdat hij of zij jou het spiegelbeeld laat zien van jouw innerlijk.