Mindfulness voor scholen

De rol van de leerkracht is belangrijk voor de leerontwikkeling van de leerlingen. Een ontspannen leerkracht voor de klas heeft effect op het functioneren van de leerlingen. Mindfulness is daarbij een geschikt hulpmiddel. In eerste instantie voor de leraar zelf en in tweede instantie voor de leerlingen. Een geschoolde leerkracht kan mindfulness inzetten voor individuele leerlingen of voor groepjes.

Als leerkrachten te vaak leerlingen tot de orde moeten roepen, waarom zouden zij dan niet wat meer tijd maken voor de essentiële vaardigheid die hiermee samenhangt?

Mindfulness is een bewezen, effectieve manier om meer rust in het onderwijs te brengen. De oefeningen bieden zowel leraren als leerlingen tools om vanuit rust en concentratie hun innerlijk te verkennen. Leerlingen gaan beter functioneren, hun concentratie en alertheid nemen toe. We streven naar ontspannen lesgeven, een betere sfeer in de klas en zowel stresspreventie als stressreductie.

Praktische informatie

De training op scholen bestaat uit een training van acht weken. Gedurende die tijd worden in een systemische opbouw verschillende aandachts- en concentratieoefeningen aangeleerd.

Vooraf is er is een intakegesprek met de leerkracht om het programma en de voorbereiding door te nemen. Een lesuur duurt ongeveer 45 minuten. De leerkracht is hierbij aanwezig en kan zien hoe de kinderen hierop reageren. Op andere dagen kan de leerkracht samen met de leerlingen oefenen.

De ontspanningsoefeningen worden in de aula of gymzaal uitgevoerd met yogamatjes. Er is voor de schoolleiding een begeleidend introductieboekje en voor de leerkracht een instructieboekje. Voor de leerlingen is er een werkboek wat in de klas gebruikt kan worden, om door de week heen ook verbonden te blijven met Mindfulness en aan het eind van de training een certificaat waarin staat dat ze voor altijd een Mindfulnes kid zijn met alles wat ze hebben geleerd.