Mindfulness voor scholen

De rol van de leerkracht is belangrijk voor de leerontwikkeling van de leerlingen. Een ontspannen leerkracht voor de klas heeft effect op het functioneren van de leerlingen. Mindfulness is daarbij een geschikt hulpmiddel. In eerste instantie voor de leraar zelf en in tweede instantie voor de leerlingen. Een geschoolde leerkracht kan mindfulness inzetten voor individuele leerlingen of voor groepjes.

Als leerkrachten te vaak leerlingen tot de orde moeten roepen, waarom zouden zij dan niet wat meer tijd maken voor de essentiële vaardigheid die hiermee samenhangt?

Mindfulness is een bewezen, effectieve manier om meer rust in het onderwijs te brengen.
De oefeningen bieden zowel leraren als leerlingen tools om vanuit rust en concentratie hun innerlijk te verkennen.

Leerlingen gaan beter functioneren, hun concentratie en alertheid nemen toe. We streven naar ontspannen lesgeven, een betere sfeer in de klas en zowel stresspreventie als stressreductie.