Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is voor kinderen vanaf 6 tot 14 jaar.

Dit is een non-verbale therapie en heeft een grote meerwaarde bij kinderen. Voor een kind is het onder woorden brengen van wat er aan de hand is vaak niet mogelijk. Het kind kan zich creatief uiten via knutselen, tekenen, boetseren, schilderen, muziek maken, dansen of een eigen project bouwen. Altijd is het doel om kinderen weer in balans te brengen en hun eigen talenten en kwaliteiten op de voorgrond te plaatsen. Het kind komt daardoor in zijn eigen kracht te staan en voelt zich gelukkiger. Dat heeft een positieve invloed op zowel de leerprestaties als de sociale vaardigheden.

Het kind hoeft niet perse creatief te zijn of iets te ‘kunnen’ het gaat er vooral om samen een weg te vinden zodat het zich kan uiten. Dan kan er verandering in zijn ontwikkeling plaatsvinden. Het is per kind verschillend hoe zich dat manifesteert.

Tekeningen laten de onderbewuste beeldentaal zien waaruit veel kan worden afgelezen. Door de tekeningen te onderzoeken kan er bij kinderen indirect worden waargenomen wat er speelt.

In een tekening is te zien in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Er kan uit worden opgemaakt waar zich achterstand bevindt in de ontwikkeling of groei en voortgang.

Het is een indirecte manier om te communiceren met het kind en het kind te begeleiden met zijn hulpvraag.

De ouders krijgen een beter beeld van hun kind en wat het nodig heeft. Vervolgens kunnen ze daarop inspelen.