Kindercoaching of Kindertherapie

Het kan voorkomen dat je kind niet lekker in zijn vel zit en last heeft van onverklaarbare buikpijn, veel piekert of heel onzeker is. Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen.

Het is mijn taak om te luisteren en waar te nemen waar er “tekens” te zien zijn bij het kind in zijn spel en de creatieve opdrachten. Met behulp van tekeningen en spel leert het kind om zich beter te uiten. Met behulp van creatieve hulpmiddelen begeleid ik kinderen om hun talenten optimaal te benutten en om te groeien in hun ontwikkeling. Het benoemen en benadrukken van de eigen kwaliteiten en talenten van een kind, is een belangrijke stap.

Het zelfhelend vermogen van ieder kind wordt gestimuleerd in de kindercoaching. Een kind heeft het vermogen zelf zijn antwoorden en oplossingen te vinden. Dit helpt een kind in zijn eigen kracht te komen staan.
Ik hou van transparantie en maak een verslag of spreek de ouders na iedere sessie. Als er veranderingen zijn bespreken we die om de doelen bij te stellen die in de intake besproken zijn. Tijdens de begeleiding kijk ik niet alleen naar een kind als individu, maar juist ook naar de ruimere context waarin een kind zich bevindt, zoals het gezin.

"Elke ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig!"
Anna van der Linden

In dat kader betrek ik op zorgvuldige wijze ook ouders in mijn begeleidingstraject, omdat je als ouder een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van je kind. Ouders die problemen ervaren in het gedrag van hun kind krijgen door de begeleiding inzicht en daarmee meer begrip voor het kind. Het probleem kan ook buiten het gezin spelen, op school bijvoorbeeld. Gaat het over sociale vaardigheden of is er een leerprobleem dan is het mogelijk dat ik als intermediair optreed tussen ouders, kind en school. Mijn achtergrond als leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol.

Ik werk oplossingsgericht en kijk voorbij de ‘problemen’ die jouw kind heeft. Tijdens de coaching ontdekt het kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Zo wordt er aan het zelfvertrouwen van een kind gewerkt en doet het kind op een positieve manier zelfkennis op. Dit is iets waar een kind de rest van zijn leven wat aan heeft. Het resultaat? Het kind komt goed in zijn vel te zitten en sterker in zijn schoenen te staan. Een blij en gelukkig kind!

Een kind is meestal na 2 à 4 sessies al gewend en dan kunnen er kleine stappen worden gezet. Een kind is minimaal 8 keer in de praktijk.