aanbod kindercoaching

 

Ieder kind in zijn of haar eigen kracht

Kennismaken is geheel vrijblijvend!

Daarna vindt er een Intake gesprek met ouder en  kind

Vanuit de hulpvraag wordt er bewust gewerkt naar het

versterken van de kwaliteiten en talenten van het kind.

Verschillende kunstzinnige werkvormen teken en schilder of boetseer therapie.

Speltherapie

Methoden zoals gedachtenkracht om kinderen te versterken,

Ik leer anders,

Ho, tot hier en niet verder (training in weerbaarheid)

Methode Kids skills (praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen  worden geconfronteerd.

Het traject wordt op maat gemaakt afgestemd op de hulpvraag vanuit de intake.

Na 6 coachingssessies wordt er een evaluatie gemaakt en besproken voor doorgaan of einde traject.

Voor kinderen met dyslexie of een rekenprobleem  worden afspraken gemaakt in overleg met de school.

Ouder wordt op de hoogte gehouden van voortgang en inhoud dmv verslag en tussen en eind evaluatie.

Ouder advies of counseling

Ouders kunnen onafhankelijk advies krijgen via skype of telefonisch of in de praktijk