aanbod

Kort traject

Ik teken mijn beeldentaal (vanaf 4 jaar)

Oudergesprek intake

Kennismakingsgesprek met kind

40 euro per keer 

De hulpvraag van het kind wordt door de ouder

In het oudergesprek besproken en het kind komt

4 lessen tekenen. De tekeningen worden nabesproken en gelezen

middels de beeldentaal. Onbewuste tekenen kunnen worden gezien.

 

De afronding van de 4 lessen wordt samengevat.  Er wordt met de ouder

besproken of er na deze tekening analyse iets nodig is. Het is een soort van onderzoek.

 

Lang traject voor kind vanaf 6 jaar

Ieder kind in eigen kracht

Kennismakingsgesprek met kind

45 per uur

Vanuit de hulpvraag wordt er bewust gewerkt naar het

Versterken van de kwaliteiten en talenten van het kind.

Verschillende kunstzinnige werkvormen worden ingezet.

Door de vertrouwde relatie met de coach worden de

thema’s waar het kind mee werkt uitgediept.

Ouder wordt op de hoogte gehouden van voortgang en inhoud.

Oudercounseling

In het kennismakingsgesprek wordt geluisterd naar de opvoedingsvraag of zelfreflectie

dan maken we een afspraak kosten voor 60 minuten 40 euro.

Lerarenondersteuning

Ik coach leerkrachten vanuit mijn eigen levenservaring en counseleropleiding SPSO te Amersfoort en ik zelf leerkracht ben geweest

Het kan zijn dat een leerkracht een coach nodig heeft om zicht te krijgen op zijn

werkwijze of waar hij of zijn vastloopt.  Ik bied afgestemd op de collega of team sessies aan die

het inzicht en plezier in het werk kunnen terug vinden.

prijs in overleg met de schoolleiding of met de leerkracht zelf.